Oplysninger om O-63
Formand: Troels Lassen, Nygårdsvej 1, 4760 Vordingborg, trohlas@hotmail.com tlf. 4236 1325
Kasserer: Lis Noes, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg, Noes@nyraad.net tlf. 2148 3178
Kontonummer: reg. 1551 konto 4058690
CVR nr. 29901163

Præsentation af O-63

I Vordingborg hedder klubben Orienteringsklubben af 1963 i daglig tale kaldet O-63. Klubben har ca. 60 medlemmer. Den har sit eget klublokale på Kulsbjerg Skole, Nyråd Afd. (tidligere Vintersbølle Skole), Bakkebøllevej 2.

Det daglige

Vi løbetræner hver torsdag aften kl 18.00 med start fra skolegården. I sommerhalvåret løber vi i Vintersbølle Skov, i vinterhalvåret i Nyråd by. Interesserede nye løbere bliver hjulpet i gang med at læse kort og finde vej vha. kort og kompas. Med mellemrum laver vi træningsløb i en af vore nær-skove (Vintersbølle Skov, Oringe-Trellemarken, Kulsbjerg området, Store Fredskov / Mallings Kløft, Troldebjerg Skov m.fl.). Ved disse løb er der  baner af forskellig længde og sværhedsgrad at vælge imellem.

Andre løb

Vi har en del samarbejde med orienteringsklubberne på Lolland-Falster og i Næstved. De kommer og deltager i vores orienteringsløb, og vi kører til deres løb, så på den måde er der i sommerhalvåret altid mulighed for at løbe mindst et orienteringsløb hver uge på hverdagsaftener. I vinterhalvåret samarbejder vi også med klubberne i Vestsjælland om at lave løb om søndagen forskellige steder på Syd- og Vestsjælland.

Konkurrencer

I løbet af året er der mulighed for at deltage i orienteringsstævner, hvor man konkurrerer med løbere fra andre klubber. Til disse stævner løber man som regel mod nogen på ens egen alder, af samme køn og med tilsvarende orienteringskunnen. Klubben deltager også i en divisionsturnering. For tiden er vi i 6. division. Udover disse løb arrangeres der flerdagesløb i påsken og om sommeren  (ofte i Jylland).

Klubblad

Klubben udgiver sit eget blad O-63'eren 2-3 gange om året. Her er der bl.a. oplysninger om træningsløb og konkurrenceløb. DOF udgiver Orientering.dk, som man får tilsendt som aktivt medlem.

Medlemskab

Du er velkommen til at deltage i vores træningsløb nogle gange, før du eventuelt melder dig ind i klubben. Et medlemskab af klubben koster for et år 200 kr. for juniorer, 350 kr. for seniorer og 700 kr. for familier, 200 kr. for passive medlemmer.

Henvendelse om medlemskab rettes til klubbens formand eller kassereren.

Personoplysninger
Som medlem af Orienteringsklubben O-63, har du afgivet nogle personoplysninger, såsom navn, adresse, email og telefonnummer. Personoplysningerne anvendes til at administrere dit medlemskab, herunder dine tilmeldinger og afregninger vedr. deltagelse i åbne orienteringsløb via O-service, samt til fremsendelse af oplysninger vedr. klubbens aktiviteter, med mere.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende ret. Som registreret medlem har du nogle rettigheder, herunder altid at kunne få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, få oplysningerne rettet eller slettet, såfremt de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante. Du har desuden mulighed for selv at rette dine personoplysninger og bestemme, hvem der må have adgang til dine personoplysninger i O-service.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du føre følgende:
a. Oplysninger i O-service ser du ved at gå ind i O-service via de login oplysninger du modtog i forbindelse med din indmeldelse i klubben. Her kan du også vedligeholde og redigere dine oplysninger.
b. Oplysninger på hjemmesiden får du ved at sende en mail til skovjensenbente@gmail.com
c. Oplysninger der er registreret for at styre medlemskab f. eks. i forbindelse med kontingentopkrævning fås ved at sende en mail til noes@nyraad.net

Administrator O-service/dataansvarlig person:
Kim Jensen, Dyrehaven 26, 4760 Vordingborg, tlf. 61 51 50 74, mail kim@nyraad.net

Løbsdeltagelse
Prisen for deltagelse i løb, hvor der skal bruges kort, varierer fra 10 kr. og op til 40 kr. (afhængig af alder og løbstype). Dog betales der ikke for træningsløb på klubbens egne  kort.