Orienteringsklubben af 1963 - Vordingborg Top graphicsO-63 Vordingborg har fremstillet orienteringskort over en række områder. Nogle områder er kommunale eller statsligt ejet, mens enkelte er private.
Det er arrangørens ansvar at have tilladelse til at afholde aktiviteter i områderne.

 
Salg af kort

Alle kort tilhører O-63 og er omfattet af gældende dansk lov om ophavsret.
Vores kort som ikke er skolekort, må ikke kopieres, scannes eller på anden måde gengives, hverken helt eller delvist.

 
Betingelser for brug af kort

Ved lån af kortfil eller ved egen kopiering efter masterkort gælder, at dette kun må ske efter nærmere aftale, for et angivet og aftalt arrangement.
Umiddelbart efter arrangementet forpligter arrangøren sig til at slette alle forekomster af den lånte kortfil.
En lånt kortfil eller købte masterkort må ikke genbruges ved en senere lejlighed. For hvert nyt arrangement skal ny aftale indgås, og ny kortfil eller masterkort vil blive fremsendt.

 
Priser ved køb af kort og brugsret

A3: kr. 15,00 pr. stk. + porto og forsendelse
Øvrige: kr. 10,00 pr. stk. + porto og forsendelse
Lån af kortfil: kr. 5,00 pr. print      (Kortfil udlånes kun til klubber under DOF)
Egen kopiering, efter aftale: køb af masterkort (A3 eller A4) +  kr. 5,00 pr. kopi

 
Bestilling af kort

Bestil kortet i god tid. Nogle kort er ikke på lager, så der kan være leveringtid på 1-2 uger.
Send en mail til 
kim@nyraad.net med oplysning om hvilket kort, du ønsker at købe og antal.
For yderligere oplysninger ring til Kim Jensen, mobil 6151 5074 / 5537 5074

Betaling sker ved overførsel til klubbens konto i Danske Bank, reg.nr.
1551 konto nr.4058690

 
Vordingborg: Find vej i Vordingborg
  Find vej i Oringe - Trellemarken
   
Nyråd: Vintersbølle skov
  Vintersbølle Strand
   
Ørslev: Troldbjerg skov (privat)
   
Stensved: Stenbygaards skove (private)
   
Lundby: Lundby og Bøgebjerg
   
Præstø: Faksinge skov ved Bosei
  Oremandgårds skove (private)
   
Stege: Stege-Udby skove
  Stege By
   
Østmøn: Klinteskoven (vestlig del privat)
   
Falster: Corselitze Østerskov (nordlige del)
  Hannenov-Oustrup
   
Desuden: Viemose skov (privat)
  Kulsbjerg (ældre kort og noget uvejsomt terræn)
   
Find vej kort:
 
O-63 har Find vej kort på nedennævnte områder. Klik på Find vej ikonet i venstre side for at hente kort og turfoldere.
  Vordingborg By
  Klinteskoven
  Oringe-Trellemarken
  Vintersbølle Skov
  Bangsebro Skov Nykøbing
  Bavnehøj Fritidsområde Nr. Vedby
  Hannenov Skov
  Ovstrup Skov
  Sønder Kohave Skov Nykøbing