Orienteringsklubben af 1963 - Vordingborg Top graphics

 Vintertræningsløbene

Vintertræningsløbene 2021/2022

 
Dato Klub Skov Startsted Point/bem
07.11 O-63 Klinteskoven Havrelukke P-plads
Instruktion
X
14.11 HG Rønnebæk Overdrev Skyttemarksvej 192
Instruktion
X
20.11 Tekniklørdage Fruens Plantage P på Ny Præstøvej  
21.11 Holbæk Instruktion Kårup Næsvej 3 X
28.11 Hvalsø Instruktion Hvalsø Skovene Lerbjergtårnet X
05.12 Sorø Instruktion Slagelse Skovene Gardehusarkasernernes P-plads X
26.12 Roskilde Boserup P-plads ved Efterskolen Juleløb
09.01 Holbæk Kongsøre Sandskredet Nytårsstafet
15.01 Tekniklørdage Feldskov Frederiksberg Skole  
23.01 Roskilde Storskoven Skovvej, 4330 Hvalsø X
30.01 Holbæk Ellinge Indhegning Lyngvej 73 X
05.02 Tekniklørdage Avnstrup Avnstrup  
06.02 Roskilde Hejede Overdrev Vernersmindevej 5 X
13.02 Køge Vemmetofte Ny Strandskov 4 X
20.02 HG Glumsø Østerskov Åsø Mosevej 7 X
27.02 Køge Lellinge Overdrevsvejen X
06.03 Barske Kårup Skov Tangvej 1 Troldens Fodspor
13.03 Sorø Sorø Sønderskov Skolevej 3 Afslutningsløb
27.04 Tekniklørdage ZBC Ringsted Eriksvej 4  


Kun de med x-point markerede løb er tællende i den gennemgående konkurrence.
Alle specielle løb har andre baner.

Baner

  Svær, Sort, Lang     7½-10 km
  Svær, Sort, Mellem     6-7 km
  Svær, Sort, Kort u. 60 år     4-5 km
  Svær, Sort, Kort o. 60 år     4-5 km     1:7.500
  Svær, Blå, Mini u. 60 år     3-3,5 km
  Svær, Blå, Mini o. 60 år     3-3,5 km   1:7.500
  Mellemsvær, Gul     4-5 km
  Let, Hvid     3-3,5 km
  Begynder, Grøn     2-3 km

 

Skygning tilladt på banerne Grøn, Hvid og Gul.

Gennerelle bestemmelser

Der er fri startret på alle baner.
Dog opfordres løbere, der enkelte løb vælger at løbe en kortere bane end normalt, at deltage u.f.k.

Point

I alle løb får vinderen af en bane 100 point.
De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de er langsommere.
På alle baner opdelles resultaterne i damer og herrer, og de får point hver for sig.
De 6 bedste løb er tællende i den gennemgående konkurrence:
- for Hvid og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de 6 bedste løb. Afslutningsløbet er ligeledes tællende.
- for Sorte, Blå og Gul baner er de 6 bedste løb alene afgørende for startrækkefølgen til afslutningsløbet. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit af 6 bedste løb omregnet til tidshandicap + tid afslutningsløb.
Hvert misset point i forhold til de maksimale 600 straffes med et tidshandicap på 10 sek..
I sæsonen 2021-22 er der i alt 11 tællende løb + afslutningsløbet.
Banelæggere (max. 2 pr. løb) får tildelt 100 point.

 

Afslutningsløb - Program/Præmier

Hvid, Grøn, øvrige under 6 løb og ikke forhåndstilmeldte samlet start kl. 10.30.
Sorte, Blå og Gul baner omvendt jagtstart. Løberne startes med 2 min. startinterval afhængig af deres pointplacering, og med den bedst placerede til sidst.

Program

kl. 9.45-10.15 Indskrivning
kl. 10.30 Samlet start (Hvid, Grøn og øvrige/under 6 løb og ikke forhåndstilmeldte)
kl. 10.40 1. start (Sorte, Blå og Gul baner)
kl. 13-14.30 Bad/Omkl., Kaffebord & Præmieoverrækkelse.

Arrangørklubben bestemmer selv præmiefordelingen. Der tilstræbes forholdsvis flere præmier til ungdomsløberne.
Tilmelding til løb + kaffebord fredag 8 dage før løbet via egen klubtilmelder. Betaling sker klubvis.
Tilmelding på dagen muligt mod kontant betaling. Ikke forhåndstilmeldte starter i fælles start uanset om de har løbet 6 tællende løb.
Ikke forhåndstilmeldte løbere på sort, blå og gul bane kan ikke få et samlet resultat i den gennemgående konkurrence.

Pris

15,- kr. for løbere under 16 år og kr. 30,- øvrige. Af startgebyret går 4,- kr. til afslutningsløbet/præmier + øvrige omk. Herunder afregning kr. 300,- til Janne for administration af pointregnskab.
Afgiften fremsendes straks til arrangør af finaleløbet. For 2021-22 OK Sorø v/Henrik Lawetz, Konto 2300 8980220681.

Start

Indskrivning fra kl. 9.45
Søndage mellem kl. 10.00 - 11.00.

Krav

Der skal bruges IOF-symboler.
Der skal anvendes Sport-Ident.
Banernes kvalitet skal prioriteres højt.
Bemandingen skal være passende, så kø undgås.
Der skal være fortrykte kort, som udleveres i startøjeblikket. Kun grøn + hvid må se på kort inden start.
Løbskort på Sort, Kort over 60 år + Blå Mini over 60 år skal være i 1:7500.
Der skal være væske efter løbet.
Resultatformidling skal gå hurtigt og ophænges. Alternativt lægges på nettet samme dag. Løbstid opgives i sekunder.
Evt. ændringer af mødested skal meddeles snarest direkte til klubrepræsentanterne og ved opslag ved forudgående løb, samt på det oprindelige mødested.
Tjek evt. OK Roskildes hjemmeside som altid vil være opdateret med sidste nyt.

Resultater

Resultater med pointudregning fremsendes senest den efterfølgende tirsdag til:
Janne Brunstedt, Dueholm 18, 4000 Roskilde. E-mail: j.brunstedt@yahoo.co.uk