Orienteringsklubben af 1963 - Vordingborg Top graphics

 Vintertræningsløbene

Vintertræningsløbene 2022/2023

Løbsoversigt: Ikke alle løb og startsteder er endnu på plads

 

Dato Klub Skov Startsted Bemærkninger
06.11 Holbæk
Instruktion
Munkholm
 
Munkholmvej 315 X -SI
13.11 HG Klinteskoven Havrelukke Klubmesterskab for O-63 og X - SI
20.11 Hvalsø Hvalsøskovene Lerbjergtårnet X - SI
27.11 OKR Boserup Skov Boserupgård Naturcenter X - SI
04.12 Sorø Slagelse Skovene Arnehavehus X - SI
11.12 Holbæk
Instruktion
Kongsøre Sandskredet X - SI
26.12 OKR Boserup Boserupgård Naturcenter Juleløb
09.01 Holbæk
Indbydelse
Kårup Skov Næsvej 3, 4540 Fårevejle Nytårsstafet - SI
22.01 0-63
Instruktion
Hannenov-Ovstrup Hannenovvej 22 X - SI
29.01 Sorø Korsør Lystskov FDF spejderhytte, Skovåsen 230 X - SI
05.02 OKR Ny Tolstrup Avnstrup X - SI
12.02 Haslev Glumsø Østerskov Åsø Mosevej X - SI
19.02 HG
Instruktion
Harrested Harrested Skovvej X - SI
26.02 Køge Magleby Skov Gjorslev Savværk
Skæppelundsvej 5
X - SI
05.03 "De Barske" Roskilde V ? Troldens Fodspor - SI
12.03 Køge
Indbydelse
Vallø Storskov Savværket
Vordingborgvej 169
Afslutningsløb - SI

       
 

Kun de med x-point markerede løb er tællende i den gennemgående konkurrence.
Alle specielle løb har andre baner.

Baner

  Svær, Sort, Lang     7½-10 km
  Svær, Sort, Mellem     6-7 km
  Svær, Sort, Kort u. 60 år     4-5 km
  Svær, Sort, Kort o. 60 år     4-5 km     1:7.500
  Svær, Blå, Mini u. 60 år     3-3,5 km
  Svær, Blå, Mini o. 60 år     3-3,5 km   1:7.500
  Mellemsvær, Gul     4-5 km
  Let, Hvid     3-3,5 km
  Begynder, Grøn     2-3 km

 

Skygning tilladt på banerne Grøn, Hvid og Gul.

Gennerelle bestemmelser

Der er fri startret på alle baner.
Dog opfordres løbere, der enkelte løb vælger at løbe en kortere bane end normalt, at deltage u.f.k.

Point

I alle løb får vinderen af en bane 100 point.
De efterfølgende løbere får fratrukket 1 point pr. minuttal, de er langsommere.
På alle baner opdelles resultaterne i damer og herrer, og de får point hver for sig.
De 6 bedste løb er tællende i den gennemgående konkurrence:
- for Hvid og Grøn bane afgøres samlet placering på baggrund af de 6 bedste løb. Afslutningsløbet er ligeledes tællende.
- for Sorte, Blå og Gul baner er de 6 bedste løb alene afgørende for startrækkefølgen til afslutningsløbet. Endelig placering udregnes som pointgennemsnit af 6 bedste løb omregnet til tidshandicap + tid afslutningsløb.
Hvert misset point i forhold til de maksimale 600 straffes med et tidshandicap på 10 sek..
I sæsonen 2022-23 er der i alt 12 tællende løb + afslutningsløbet.
Banelæggere (max. 2 pr. løb) får tildelt 100 point.

 

Afslutningsløb - Program/Præmier

Hvid, Grøn, øvrige under 6 løb og ikke forhåndstilmeldte samlet start kl. 10.30.
Sorte, Blå og Gul baner omvendt jagtstart. Løberne startes med 2 min. startinterval afhængig af deres pointplacering, og med den bedst placerede til sidst.

Program

kl. 9.45-10.15 Indskrivning
kl. 10.30 Samlet start (Hvid, Grøn og øvrige/under 6 løb og ikke forhåndstilmeldte)
kl. 10.40 1. start (Sorte, Blå og Gul baner)
kl. 13-14.30 Bad/Omkl., Kaffebord & Præmieoverrækkelse.

Arrangørklubben bestemmer selv præmiefordelingen. Der tilstræbes forholdsvis flere præmier til ungdomsløberne.
Tilmelding til løb + kaffebord fredag 8 dage før løbet via egen klubtilmelder. Betaling sker klubvis.
Tilmelding på dagen muligt mod kontant betaling. Ikke forhåndstilmeldte starter i fælles start uanset om de har løbet 6 tællende løb.
Ikke forhåndstilmeldte løbere på sort, blå og gul bane kan ikke få et samlet resultat i den gennemgående konkurrence.

Pris

15,- kr. for løbere under 16 år og kr. 30,- øvrige. Af startgebyret går 4,- kr. til afslutningsløbet/præmier + øvrige omk. Herunder afregning kr. 300,- til Janne for administration af pointregnskab.
Afgiften fremsendes straks til arrangør af finaleløbet. For 2022-23 Køge OK v/Erik Løvgren, Konto 53680241634.

Start

Indskrivning fra kl. 9.45
Søndage mellem kl. 10.00 - 11.00.

Krav

Der skal bruges IOF-symboler.
Der skal anvendes Sport-Ident.
Banernes kvalitet skal prioriteres højt.
Bemandingen skal være passende, så kø undgås.
Der skal være fortrykte kort, som udleveres i startøjeblikket. Kun grøn + hvid må se på kort inden start.
Løbskort på Sort, Kort over 60 år + Blå Mini over 60 år skal være i 1:7500.
Arrangørerne stiller IKKE væske til rådighed på stævnepladsen. Deltagerne opfordres til selv at medbringe.
Resultatformidling skal gå hurtigt og ophænges. Alternativt lægges på nettet samme dag. Løbstid opgives i sekunder.
Evt. ændringer af mødested skal meddeles snarest direkte til klubrepræsentanterne og ved opslag ved forudgående løb, samt på det oprindelige mødested.
Tjek evt. OK Roskildes hjemmeside som altid vil være opdateret med sidste nyt.

Resultater

Resultater med pointudregning fremsendes senest den efterfølgende tirsdag til: j.brunstedt@yahoo.co.uk